anizometrická částice
anisometric particle

Částice, u níž převládá jeden nebo dva z jejích rozměrů*. Tvar částic může být složitý, ale v prvém přiblížení bývají popisovány pomocí modelů poměrně jednoduchých tvarů, jak ukazuje obr. 1:
Obr. 1  Modely nesférických částic

* rozměry se mohou lišit i o několik řádů
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf