koagulace
coagulation

Pochod, při němž dvě nebo více koloidních částic vytvoří kompaktní agregát (koagulát) se silně vázanými částicemi (viz agregace).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf