koalescence
coalescence

Spojování dvou nebo více kapek kapaliny v jednu o větším objemu a menším povrchu a tedy menší povrchové energii (při splynutí dvou stejných kapek se zmenší plocha povrchu o 41%). Při koalescenci se mezi kapkami nejprve vytvoří tenký film disperzního prostředí, jehož zánik je energeticky nejnáročnější; je tedy krokem určujícím rychlost celého pochodu a má rozhodující vliv na stabilitu emulze vůči koalescenci.
Na rychlost koalescence má rovněž vliv viskozita disperzního prostředí (při přibližování kapek musí z prostoru mezi kapkami kapalina vytékat; má-li vysokou viskozitu, může se mezi kapkami vytvořit čočka disperzního prostředí – obr. 1 - ta pak jen pomalu přechází na tenký film).
Obr. 1 Koalescence dvou kapek v prostředí o vysoké viskozitě
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf