kouř
smoke

Aerosol vznikající hořením paliva. Jeho disperzní podíl tvoří často nejen tuhé částice popelu a sazí, ale i kapalné kondenzační produkty (kapénky vody a dehtu).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf