opalescence
opalescence

Intenzivní rozptyl světla na částicích souměřitelných s vlnovou délkou světla, jehož projevy jsou pozorovatelné okem. V tenkých vrstvách jsou koloidní disperze v procházejícím světle čiré a teprve v tlustých vrstvách nebo pozorovány ze strany jeví jemný zákal – opaleskují. U pravých roztoků je opalescence pozorovatelná jen v nepatrné míře. Opalescence může být vyvolána zářením každé vlnové délky a vlnová délka se při rozptylu nemění (při osvětlení soustavy monochromatickým světlem souhlasí barva opalescence s barvou dopadajícího světla).
Pozn.: Termín „opalescence“ je odvozen od minerálu opálu, který jeví intenzivní rozptyl světla.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf