polydisperzní systém
polydisperse system

Disperzní soustava obsahující částice mnoha různých velikostí, charakterizovaná spojitou distribuční křivkou (viz rozdělovací funkce velikosti částic, obr. 1c).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf