stupeň disperzity
degree of dispersion

Míra rozptýlení disperzního podíludisperzním prostředí, obvykle udávaná poměrem povrchu částic k jejich objemu [36, str. 9], [94, str. 14]. U izometrických částic je stupeň disperzity sd nepřímo úměrný lineárnímu rozměru částice; konstanta úměrnosti závisí na tvaru částice (pro částice, jejichž tvar se blíží krychli s délkou hrany l je sd = 6/l, u kulovitých částic o poloměru r je sd = 3/r). Někdy se stupeň disperzity ztotožňuje s reciprokou hodnotou největšího rozměru.
Stupněm disperzity jsou jednoznačně charakterizovány pouze monodisperzní systémy.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf