termoforéza
thermophoresis

Pohyb částic aerosolu v teplotním spádu ve směru klesající teploty. V oblasti vyšší teploty mají molekuly větší kinetickou energii, takže při nárazu na povrch částice z této strany udělují částici větší impuls než molekuly, které do ní narážejí z opačné, chladnější strany.
Obr. 1 Schematické znázornění termoforézy
Např. termoforéza vodních kapek vznášejících se ve vzduchu, ke které dochází při setkání chladného a teplého vzduchu, je příčinou pohybu atmosférických aerosolů – tvorby oblaků.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf