α-fetoprotein {4}

první α-globulin objevující se v  krevním séru savčích zárodků. V dospělosti je nahrazen sérovým albuminem. Přítomnost α-fetoproteinu v séru dospělých je indikátorem karcinomu jater. Hladina α-fetoproteinu v séru těhotných žen a v plodové vodě se klinicky stanovuje ve snaze o včasnou diagnostiku některých vrozených vad plodu.