acidosa {4}

pathologický stav, při němž je pH krevní plasmy po delší dobu sníženo pod hodnotu 7,35. Respirační acidosa vzniká nedostatečným odstraňováním CO2 plícemi, metabolická acidosa hromaděním kyselin v krvi v důsledku intensivního metabolismu (např. laktátu při vysokém svalovém výkonu) nebo v důsledku nedostatečného odstraňování kyselin ledvinami. Opakem acidosy je alkalosa.