acylkoenzym A {1}

též acyl-CoA nebo acyl-SCoA, aktivovaná forma mastné kyseliny (viz aktivace), která je thioesterovou vazbou navázána na koenzym A. Tyto deriváty vznikají ligasovou reakcí volných mastných kyselin a koenzymu A. Jsou výchozími metabolity pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosynthesu lipidů.