adenin {1}

6-aminopurin, purinová base, jedna z basí nukleových kyselin.