adenosinfosfáty {1}

adeninribonukleotidy, souhrnný název pro ATP, ADP, AMP a cAMP. ATP je nejdůležitější látkou, která zajišťuje skladování a přenos chemické volné energie v buňce; jeho štěpením (nejčastěji transferasami ze skupiny kinas, hydrolasami ze skupiny ATPas a ligasami) vzniká ADP nebo AMP. Štěpením ATP enzymem adenylátcyklasou vzniká cyklický AMP (viz cAMP). K synthese ATP z ADP dochází v procesech substrátové nebo membránové fosforylace; přechod AMP na ADP katalysuje adenylátkinasa: AMP + ATP → 2 ADP. Adenosinfosfáty slouží též jako významné efektory aktivity regulačních enzymů; ATP je inhibitorem katabolických drah (zejména citrátového cyklu a glykolysy), ADP a AMP bývají naopak aktivátory těchto drah. Význam adenosinfosfátů pro energetické poměry je do té míry zásadní, že energetický stav buňky se vyjadřuje tzv. energetickým nábojem, který lze vypočítat z aktuálních intracelulárních koncentrací ATP, ADP a AMP.