adenylátcyklasa {2}

membránový enzym ze třídy lyas, který katalysuje reakci ATP → cAMP + PPi; důležitý člen jedné z kaskád, přenášejících informační (především hormonální) signály do buňky. Je aktivována G-proteiny.