ADP {1}

adenosindifosfát, jeden ze základních buněčných energetických metabolitů (viz adenosinfosfáty). Vzniká především defosforylací ATP a fosforylací AMP (enzymem adenylátkinasou). Jeho fosforylací (substrátovou nebo membránovou) vzniká ATP.