aglykon {2}

necukerná složka glykosidů, vázaná na cukernou složku glykosidovou vazbou. Od sacharidové složky ji lze oddělit hydrolysou; např. hydrolysou ethylglukosidu, jehož aglykonem je ethylová skupina, se tvoří glukosa a ethanol.