agonista {4}

látka, která připomíná svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho biologickou akci. V širším smyslu se někdy pojem agonista užívá i pro přirozenou látku jako takovou.