aktivita enzymu {1}

schopnost enzymu katalysovat určitou reakci, tj. přeměňovat substrát(y); klíčový, byť nepříliš přesně definovaný pojem enzymologie.