alanin {1}

aminopropionová kyselina; a) L-alanin, Ala nebo A, nejjednodušší chirální kódovaná glukogenní neesenciální aminokyselina. Vzniká transaminacípyruvátu, podílí se na transportu dusíku ze svalů do jater (viz cyklus alaninový), pro diagnostiku je významný enzym alaninaminotransferasa (viz aminotransferasy); b) β-alanin, NH2CH2CH2COOH, nekódovaná aminokyselina, volný v mozku, součást některých peptidů a koenzymu A. Vzniká odštěpením α-karboxylové skupiny kyseliny asparagové; patří tedy mezi biogenní aminy.