albumin sérový {4}

nejhojněji zastoupený protein krevního séra (tvoří asi 60 % sérových bílkovin). Reversibilně váže a tím transportuje různé ionty, mastné kyseliny, bilirubin, hormony atd. Je dosti kyselý (isoelektrický bod ≈ 4,8) a v neutrálním prostředí existuje ve formě aniontu. Jeho negativní náboj je kompensován kationty (v krvi převážně sodnými); albumin se tak významně podílí na regulaci osmotického tlaku krve. Tvoří pohotovostní zásobu aminokyselin pro tělní buňky. Je synthetisován v játrech.