alkalosa {4}

pathologický stav, při němž pH krve po delší dobu překračuje hodnotu 7,45 (srovnej acidosa).