alkoholdehydrogenasa {2}

zkratka ADH, velmi rozšířený enzym ze třídy oxidoreduktas; katalysuje reakci alkohol + NAD+ → aldehyd + NADH + H+; metalloenzym obsahující Zn2+. Jaterní alkoholdehydrogenasa odbourává jak alkohol produkovaný střevní mikroflorou, tak alkohol, který se do organismu dostane z vnějších zdrojů; v případě dědičného sklonu k alkoholismu bývá její aktivita snížena. Při alkoholové fermentaci redukuje acetaldehyd na ethanol a regeneruje NAD+, potřebný v glykolyse.