aminoacyl-tRNA-ligasy {1}

též aminoacyl-tRNA-synthetasy, enzymy z třídy ligas, které katalysují reakci: aminokyselina + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi. Jde o „přípravu” aminokyselin pro vstup do biosynthesy bílkovin (viz exprese genetické informace); aminokyselina se vazbou na tRNA aktivuje a současně označuje (viz antikodon) tak, aby mohla být správně zařazena do rostoucího peptidového řetězce. Tyto ligasy jsou specifické pro jednotlivé aminokyseliny a tRNA.