aminokyseliny {1}

aminokarboxylové kyseliny, substituční deriváty karboxylových kyselin, které obsahují v uhlíkovém řetězci aminoskupinu; biologicky nejvýznamnější aminokyseliny obsahují tuto skupinu v poloze α. Volné aminokyseliny existují ve formě amfiontů. Aminokyseliny jsou základními stavebními jednotkami peptidů a bílkovin, v nichž jsou jejich sousedící zbytky spojeny peptidovou vazbou. V biochemii dělíme aminokyseliny podle různých hledisek (viz dále): na aminokyseliny kódované a nekódované, esenciální a neesenciální, ketogenní a glukogenní.