aminotransferasy {1}

též transaminasy, intracelulární enzymy podílející se na metabolismu dusíku a aminokyselin v organismu. Katalysují přenos aminoskupiny z aminokyselin na 2-oxokyseliny, obvykle na 2-oxoglutarát: L-aminokyselina + 2-oxoglutarát → 2-oxokyselina + L-Glu. Jejich prosthetickou skupinou je pyridoxalfosfát. Jsou specifické pro jednotlivé aminokyseliny; významné jsou zejména alaninaminotransferasa (AAT) a aspartátaminotransferasa (AST). Zvýšená hladina aminotransferas v krevní plasmě je příznakem poškození tkáňových buněk, zejména při jaterních chorobách nebo při akutním poškození srdečního svalu (infarkt myokardu). Stanovení hladiny aminotransferas v krvi pacientů patří k základním biochemickým vyšetřením (např. jaterní testy).