ammonialyasy {2}

enzymy odštěpují amoniak za vzniku dvojné vazby, např. Asp → fumarát + NH3.