amoniak {1}

NH3 resp. NH4+, koncový produkt degradace dusíkatých látek, pro organismy toxický (viz živočichové - rozdělení podle způsobu vylučování dusíku); rostliny a mikroorganismy ho mohou využívat jako zdroj dusíku.