AMP {1}

adenosinmonofosfát, kyselina adenylová, nukleotid vznikající především štěpením ATP AMP-tvořícími ligasami a hydrolytickým štěpení cAMP diesterasou. Jeho koncentrace v buňkách roste při energetickém vyčerpání; proto je aktivátorem katabolických procesů, které doplňují hladinu ATP (viz adenosinfosfáty).