amylasy {2}

široce rozšířená skupina hydrolas ze skupiny glykosidas štěpících škrob, glykogen a další polysacharidy, v nichž se vyskytují α(1→4)-glykosidové vazby. α-Amylasy štěpí vazby uvnitř polysacharidového řetězce za vzniku oligosacharidů (α-limitních dextrinů). Vyskytují se ve všech typech organismů; u savců jsou obsaženy se ve slinách, jsou též produkovány slinivkou břišní. Z technologického hlediska jsou významné amylasy obilných zrn (slad z ječmene); termostabilní bakteriální α-amylasy, které vydrží krátkodobý záhřev na teploty vyšší než 100 ºC, se využívají jako složka pracích prostředků a spolu s ostatními typy amylas pro enzymovou hydrolysu škrobu. β-Amylasy odštěpují maltosové jednotky z neredukujícího konce polysacharidového řetězce; protože stejně jako α-amylasy neštěpí vazby β(1→6), zbývající β-limitní dextriny mají vyšší molekulovou hmotnost než α-limitní dextriny. Glukoamylasy (též γ-amylasy) odštěpují glukosové jednotky z neredukujícího konce polysacharidového řetězce.