anabolismus {1}

synthetická fáze metabolismu s převahou chemických reakcí, které vedou k synthese a ukládání bílkovin (k růstu svalové hmoty) a zásobních látek, tj. glykogenu a triacylglycerolů. Opakem anabolismu je katabolismus. Anabolické procesy vyžadují dodávání energie. Jsou často redukční povahy. Vycházejí z relativně malého počtu výchozích látek, jejich produktem jsou pak tisíce druhů různých molekul.