analysa rentgenostrukturní {3}

viz rentgenová krystalografie.