anemie {4}

onemocnění, při němž je snížený počet erythrocytů (v mm3 krve), snížený obsah hemoglobinu v erythrocytech nebo snížený objem jednotlivých erythrocytů. Může být způsobena mnoha příčinami, např. velká ztráta krve, nedostatečný přísun železa pro synthesu hemoglobinu, rozpad erythrocytů (hemolysa) v důsledku nedostatečné aktivity některých katabolických enzymů, dědičná abnormalita některé bílkoviny erythrocytu (viz srpkovitá anemie) atd.