antagonista {4}

látka působící proti buněčnému efektu přirozené látky (např. hormonu nebo neurotransmiteru) tím, že se váže na stejný buněčný receptor a blokuje tak její působení. Srovnej agonista.