antiport {3}

transportní mechanismus integrální bílkovinou (viz translokasy), kdy jedna částice je transportována jedním směrem a pak teprve může být transportována druhá částice druhým směrem. Obě částice mohou být transportovány pasivně nebo jedna pasivně a druhá aktivně (viz sekundární aktivní transport, srovnej symport).