apoptosa {3}

řízená smrt buňky, způsobená „naprogramovanou sebevraždou”; vychází z jejího genetického programu nebo je vyvolána vnějším podnětem. Organismus se tak zbavuje buněk opotřebovaných či z nějakých důvodů nefunkčních (buňky infikované viry, nádorové buňky atd.). Při ontogenesi vznikají apoptosou určitých skupin buněk některé tělní dutiny, oddělují se některé části těla (např. otevření ústní dutiny, oddělení prstů) apod. (srovnej nekrosa).