asparagin {1}

Asn nebo N, kódovaná neesenciální aminokyselina s hydrofilní nenabitou skupinou v postranním řetězci. V glykoproteinech mohou být na dusík amidové skupiny vázány sacharidové řetězce (tzv. N-glykoproteiny). Vzniká ligasovou reakcí amidací karboxylové skupiny kyseliny asparagové, odbouráváním vzniká oxalacetát (glukogenní aminokyselina).