ATP {1}

adenosintrifosfát, nejdůležitější energetický metabolit buněk, je komplexně zapojen do metabolismu adenosinfosfátů. Energetický zisk, spojený se štěpením ATP, je dán poklesem energie produktů reakce (ADP+Pi resp. AMP+PPi), které jsou lépe stabilisovány resonančními mechanismy a jejichž molekuly mají nižší elektrostatickou repulsi (mají nižší záporný náboj). Ve vodném neutrálním prostředí je ATP stabilní, protože jeho (silně exergonické) štěpení má vysokou aktivační energii. ATP vzniká z ADP mechanismem substrátové nebo membránové fosforylace. Energie se z ATP uvolňuje reakcemi katalysovanými především:
  1. ligasami, kdy se štěpí na ADP nebo AMP a uvolněná energie se vloží do nově vznikajících kovalentních vazeb;
  2. hydrolasami (viz ATPasy), kdy se energie využívá především pro pohyb nebo aktivní transport;
  3. transferasami, které z molekuly ATP přenášejí některou část na druhý substrát; přenášenou částí může být zbytek kyseliny fosforečné nebo difosforečné, ADP, AMP nebo dokonce jen adenosin.