autolysa {3}

a) rozrušení buněk a tkání (zejména jejich bílkovin) vlastními enzymy uvolněnými z poškozených buněk (bez přičinění bakterií); b) naprogramovaný rozpad buněk v mnohobuněčném organismu, též apoptosa.