β-oxidace mastných kyselin {1}

též Linenova spirála, katabolický proces, při němž se z aktivované nasycené mastné kyseliny (viz acyl-CoA) odštěpuje dvouuhlíkatý štěp (viz acetyl-CoA) za vzniku mastné kyseliny o dva uhlíky kratší:
CH3-(CH2)n-CO-CoA + NAD+ + Enzym-FAD + CoA → CH3-(CH2)n-2-CO-CoA + NADH + H+ + Enzym-FADH2 + acetyl-CoA .
V eukaryotních buňkách probíhá tento proces v mitochondrii. Při úplném aerobním odbourání nasycené mastné kyseliny se sudým počtem uhlíků lze počet získaných molekul ATP vypočítat ze vztahu , neboť úplným odbouráním acetylu v citrátovém cyklu a dýchacím řetězci se získá 12 ATP, reoxidací NADH 3 ATP, reoxidací FADH2 2 ATP a 2 jednotky ATP byly „investovány” do aktivace mastné kyseliny (R-COOH + CoA + ATP → R-CO-CoA + AMP + PPi). Obdobným způsobem, byť s určitými obměnami, jsou odbourávány i nenasycené mastné kyseliny a mastné kyseliny s rozvětvenými řetězci.