bakteriofágy {3}

viry napadající bakterie. Jejich genetická informace může být obsažena v DNA nebo RNA. Mívají velmi vyhraněnou specifitu; napadají jen určité bakteriální druhy.