barviva {1}

sekundární metabolity, které absorbují některé složky viditelného světla (a jsou proto barevné). K nejznámějším barvivům rostlin patří flavonoidy, anthokyaniny, karotenoidy a nejdůležitější z nich, chlorofyly. Viz též barviva krevní a žlučová.