bilance dusíková {4}

rozdíl mezi celkovým příjmem dusíku organismem a jeho ztrátou (vylučováním). Mladé rostoucí organismy mají positivní dusíkovou bilanci, tj. zadržují dusík, který využívají k výstavbě tkání zejména ve formě bílkovin.