bílkoviny plasmové {4}

též plasmatické, skupina bílkovin nacházejících se v krevní plasmě obratlovců (často zúženě chápáno pouze pro plasmu člověka). Velká většina z nich jsou složené bílkoviny, především glykoproteiny a lipoproteiny, ale též fosfoproteiny a metalloproteiny. Bylo isolováno více než 60 plasmových bílkovin. Plasma obsahuje 6 – 8 % proteinů, přičemž zdaleka nejhojnější je sérový albumin (4 – 5 g/100 ml plasmy). Svými fysikálně-chemickými vlastnostmi plasmové bílkoviny pomáhají regulovat osmotický tlak krve a hodnotu pH. Podílejí se na transportu iontů, hormonů, lipidových látek, vitaminů a některých metabolitů. Jsou odpovědné za koagulaci krve (fibrinogen a koagulační faktory), obranu proti infekcím (imunoglobuliny a systém komplementu) a vykonávají řadu dalších funkcí. Kromě imunoglobulinů jsou synthetisovány v játrech.