bioluminiscence {3}

emise světla některými organismy (světlušky, medúzy, mnohé hlubokomořské ryby). Světlo je emitováno jako výsledek oxidace druhově specifických látek (alkoholů, aldehydů apod.) molekulovým kyslíkem; tyto látky se nazývají luciferiny a enzymy, které jejich oxidaci katalysují, luciferasy. Produkt reakce je v elektronově excitovaném stavu a přechází do základního stavu zářivým přechodem (emise světla). Během tohoto procesu se velká část energie (udává se až 96 %) uvolní jako viditelné záření. Pro svou citlivost se bioluminiscence využívá k bioanalytickým stanovením některých substrátů a ATP.