biosenzory {4}

analytická zařízení obsahující biologickou součást (např. enzym, protilátku nebo i imobilisované buňky). Interakcí analytu s biologickou komponentou je generován elektrický nebo optický signál, který je následně zesílen a dále zpracován (viz enzymová elektroda).