biosynthesa isoprenoidů {2}

proces, který vychází z acetyl-CoA a při němž vzniká základní pětiuhlíkatý aktivovaný prekursor biosynthesy všech isoprenoidů, isopentenyldifosfát:
3 CH3-CO-SCoA + 2 (NADPH + H+) + 3 ATP + 2 H2O →
→ CH2=C(CH3)-CH2-CH2-O-PP + CO2 + 3 ADP + Pi + 2 NADP+ + 3 HSCoA.
Opakovanou kondensací isopentenyldifosfátu, provázenou odštěpení PPi, vznikají kostry všech isoprenoidních struktur, které pak mohou procházet dalšími úpravami (cyklisacemi, hydroxylacemi, hydrogenacemi apod.).