biosynthesa pyrimidinových nukleotidů {2}

proces, který vychází z karbamoylfosfátu (na obrázku označeno 1), který kondensuje s kyselinou asparagovou (2) za vzniku látek, které již mají základní strukturu pyrimidinového heterocyklu (srov. postupnou výstavbu purinového jádra). Nejdůležitější z těchto derivátů je orotát, který reaguje s 5-fosforibosyl-1-difosfátem za vzniku nukleotidu, jenž je dále upravován na nukleotidy základních basí.