biotransformace průmyslová {4}

též biokonverse, obvykle jednostupňová chemická přeměna určité látky realisovaná pomocí organismů (většinou mikroorganismů) nebo jejich součástí (enzymů, viz biotechnologie). Biotransformacemi se běžně vyrábějí např. kyselina octová (z ethanolu), sorbosa (pro produkci kyseliny askorbové), některé steroidy, salicylová kyselina a 6-aminopenicilinová kyselina.