buňky diploidní {3}

buňky obsahující ve své genetické výbavě každý chromosom ve dvou homologických kopiích (vyjma chromosomů pohlavních, které mohou být přítomny pouze v jediné kopii).