cAMP {2}

cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát, vzniká z ATP působením membránového enzymu adenylátcyklasy. Zastává důležitou úlohu druhého posla v řadě signálních drah. Působí jako aktivátor enzymů proteinkinas, které fosforylují další enzymy, a tím je aktivují nebo deaktivují. cAMP je hydrolysován specifickými fosfodiesterasami (cAMP + H2O → 5´-AMP).